Kako isključiti Facebook uspomene
Ovaj članak objašnjava kako da isključite Facebook-ovu funkciju uspomene, koja vam prikazuje postove iz prethodnih godina istog dana.

 

Iako sećanja mogu biti divan način da se prisetite zabavnih trenutaka, uzbudljivih vesti, možda ćete imati i teška sećanja na periode u vašem životu na koje ne želite da se podsećate.

Lako je isključiti funkciju Memories. Evo i kako:

Otvorite Facebook i izaberite Uspomene - Memories na traci menija sa leve strane.

Izaberite Obaveštenja - Notifications .

Kako isključiti Facebook uspomene

Imate tri opcije za to koliko često vas Facebook obaveštava o uspomenama. Izaberite onaj koji najbolje odgovara vašim željama:Sva sećanja - All Memories : Facebook vas obaveštava najviše jednom dnevno o vašim uspomenama.

Istaknuto - Highlights: Facebook vas obaveštava samo o posebnim video snimcima ili kolekcijama.

Ništa - None : Facebook vas ne obaveštava ni o kakvim uspomenama.

Kako blokirati sećanja koja uključuju određene ljude ili datume

Na istoj stranici možete blokirati uspomene vezane za određene ljude ili datume. Evo kako:

Otvorite Facebook i izaberite Uspomene - Memories na traci menija sa leve strane.

Kako isključiti Facebook uspomene,

Izaberite Sakrij ljude - Hide People ako želite da blokirate uspomene koje uključuju određene ljude na Facebook-u. Počnite da kucate ime pojedinca i izaberite odgovarajući nalog koji se pojavi, a zatim izaberite Sačuvaj - Save da biste dovršili radnju.

Kako isključiti Facebook uspomene

Ako se manje radi o određenoj osobi, a više o određenom danu ili vremenu u vašem životu, možete ukloniti tačan datum ili raspon datuma da se ne pojavljuju u vašim sećanjima. Izaberite Datumi / Sakrij datume - Dates/Hide Dates (i kliknite na Dodaj novi raspon datuma - Add New Date Range), gde možete da unesete datume koji će biti izuzeti iz vaših sećanja. Kliknite na Sačuvaj - Save i opseg će biti sačuvan. Dodajte onoliko dana koliko je potrebno. Zatim se možete vratiti na ovu stranicu ako želite da dodate ili uklonite datume.

Kako isključiti Facebook uspomene

Nadamo se da će ove opcije ograničiti vašu potrebu da vidite stvari koje ne biste radije. Srećno!
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2012 - 2021 ROUTER WLAN ® gurabija75 & endezija. Sva prava zadržana.