Nadogradnja komponenti

Nadogradnja komponenti, ubrzavanje rada računara

nadogradnja komponenti

Radi li Vaš računar sporo kada imate više otvorenih prozora?

Da li je rad osetno sporiji kad pokušate pokrenuti određene programske aplikacije? Većina računara se može nadograditi radi poboljšanja performansi i funkcionalnosti. Možemo dodati više memorije, veće diskove i brže grafičke kartice, a ukoliko je potrebno zameniti procesor i matičnu ploču.

Povezivanje štampača, skenera, ugradnja DVD, DVD-RW, hard diska, DDR memorije, procesora, SSD, HDD, USB, TV kartice, audio kartice, grafičke kartice i ostalih unutrašnjih komponenti.

Matična ploča, procesor i memorija - odaberite najoptimalnije komponente, kako bi vaš kompjuter uvek radio najvećom mogućom brzinom. Najefikasniji način za ubrzavanje rada računara je dodavanje radne memorije.

Hard disk - Prostor za skladištenje podataka većini korisnika nikad nije dovoljan i velika je verovatnoća da će Vam zatrebati dodatni hard disk.

Zvuk i grafika - obogatite svoj računar kvalitetnim zvukom i grafikom koja će zadovoljiti vaše potrebe.

Kućište i napajanje - osigurajte dobro hlađenje i pouzdano napajanje za rad svog računara.

Copyright © 2012 - 2024 ROUTER WLAN ® gurabija75 & endezija. Sva prava zadržana.