Umrežavanje računara

Umrežavanje računara, WI-FI, laptop

umrežavanje računaraSpecijalizovani smo za umrežavanje malih i srednjih mrežnih okruženja žičanom ili bežičnom tehnologijom.

Ako imate dva ili više računara zašto ih ne bi i umrežili tako da možete resurse jednog računara koristiti na drugom i obrnuto ili internet vezu sa jednog modema podelili na više računara.

Ako posedujete laptop, PC, tablet ili smartphone, bežični ruter (WI-FI) Vam omogućava bežičnu mobilnost po celom objektu. Znamo kako postojeću neurednu i loše izrađenu mrežnu instalaciju učiniti urednom i nevidljivom.

Prednost umreženih računara:  

jednostavan pristup podacima u mreži - Svim korisnicima mreže dostupni su svi podaci unutar mreže, a više korisnika može istovremeno raditi sa istim podacima.

deljenje resursa (uređaja i programa) - Postoji  mogućnost da više korisnika koristi iste uređaje ( zajedničke  diskove, modem, štampač i sl.). Više korisnika može koristiti jedan štampač, a ne mora svaki imati svoj, svi skladište podatke na isti HDD disk, svi se spajaju na internet pomoću jednog uređaja... itd.

Copyright © 2012 - 2024 ROUTER WLAN ® gurabija75 & endezija. Sva prava zadržana.