Kako umetnuti sliku u Microsoft Word
U Word dokument možete umetnuti slike koje imate na računaru. Možete da ubacite slike napravljene u drugom programu, fotografije sa digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.

 

U ovom vodiču ćemo pokazati kako da ubacite slike u Microsoft Word.

Ubacivanje slike u Microsoft Word

Postavite kursor miša na mesto gde želite da umetnete sliku.

Izaberite karticu Ubaci - Insert na traci u gornjem levom ćošku.

Kliknite na dugme Slike - Pictures.

Ubacivanje slike u Microsoft Word

Otvara se prozor pregledača datoteka.

Izaberite sliku koju želite da umetnete u Word dokument.

Ako hoćete da ubacite više od jedne slike istovremeno, pritisnite i držite taster Ctrl dok slike selektujete sa mišom.

Kako umetnuti sliku u Microsoft Word

Potvrdite na dugme Ubaci - Insert i izabrana slika je ubačena u vaš dokument.

Kako umetnuti sliku u Microsoft Word

Kako promeniti veličinu slike u Microsoft Word-u

Izaberite sliku u svom Word dokumentu. Granica sa tačkama za promenu veličine će se pojaviti kada izaberete sliku.

Izaberite jednu od tački za promenu veličine, a zatim prevucite sliku na novu veličinu. Ako hoćete da vam slika ostane istog oblika izaberite jednu tačku sa ćoškova za novu veličinu slike.

Kako promeniti veličinu slike u Microsoft Word-u

Ako hoćete sliku možete i zarotirati kada izaberete ručicu za rotiranje sa vrha slike.

Kako poravnati sliku sa tekstom u Microsoft Word-u

Da bi ste poravnali sliku izaberite opciju Layout Options

Kako umetnuti sliku u Microsoft Word

Pređite kursorom preko svake ikone da biste izabrali oblik koji odgovara vašem cilju. Ako želite da vidite sve načine na koje možete da promenite izgled, izaberite Vidi više - See more na dnu menija.

Dokumenti sa puno slika mogu negativno uticati na performanse Word-a. Ako primetite da Word dokument usporava verovatno je potrebno obraditi slike u nekom programu za obradu slika (Photoshop) kako bi im smanjili veličinu.
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2012 - 2023 ROUTER WLAN ® gurabija75 & endezija. Sva prava zadržana.