Šta je upravljački program – drajver?
Uptravljački program poznat kao drajver, je grupa datoteka koja omogućava jednom ili više hardverskih uređaja da komuniciraju sa operativnim sistemom računara. Bez drajvera, računar ne bi mogao ispravno da šalje i prima podatke na hardverske uređaje.

 

Upravljački program - drajver je specijalizovani softver koji upravlja određenim uređajem povezanim sa računarom. Drajver nudi softverski interfejs za hardver i omogućava operativnim sistemima i drugim računarskim aplikacijama da pristupe hardverskim funkcionalnostima.

Hardver je povezan sa računarskom magistralom/komunikacionim podsistemom preko kojeg drajveri uređaja komuniciraju sa uređajem. Oni su zavisni od hardvera i specifični za određeni operativni sistem (OS).

U suštini, drajver deluje kao prevodilac između operativnog sistema (OS), računarskog uređaja i perifernog hardvera.

Kako rade drajveri?

Drajver uređaja obično komunicira sa hardverom pomoću komunikacionog podsistema (računarska magistrala) na koji je hardver povezan. Neophodno je da računar ima ispravne drajvere uređaja kako bi sistem radio efikasno. Prilikom prvog uključivanja računara, OS radi sa drajverima uređaja i osnovnim ulazno/izlaznim sistemom (BIOS) za obavljanje hardverskih zadataka. Bez drajvera uređaja, OS ne bi mogao da komunicira sa uređajem.

Postoje različite vrste drajvera za uređaje kao što su tastature, miševi, razni programi, kontroleri, štampači, grafičke kartice …

Gde mogu da vidim instalirane drajvere?

U Microsoft Windows-u možete videti sve instalirane uređaje i njihove povezane drajvere u Device Manager-u .

Šta je to upravljački program – drajver?

What Is a Device Driver?

U većini slučajeva upravljački programi se instaliraju automatski, osim povremenog ažuriranja da bi se ispravile greške ili dodala nova funkcija. Ovo važi za neke drajvere u operativnom sistemu Windows koji se preuzimaju preko Windows Update-a.

Kada proizvođač objavi ažuriranje upravljačkog programa, vi bi ih trebali instalirati. Neke kompanije obezbeđuju programe koji će proveriti i instalirati sva relevantna ažuriranja automatski.

Šta ako neki drajver nije instaliran?

Ako odgovarajući drajver nije instaliran, uređaj možda neće pravilno funkcionisati. Sa nekim uređajima, uređaj može da radi, ali sve njegove funkcije možda neće ispravno funkcinisati.

Za korisnike Microsoft Windows-a, nedostajući upravljački programi mogu izazvati konflikt drajvera. Ako dođe do problema ili sukoba sa drajverima, proizvođač računara ili proizvođač hardvera objavljuje ažuriranje upravljačkog programa da bi rešio probleme.

Kada ažurirati upravljačke programe

Uobičajeno je da se zapitate da li treba da ažurirate sve dostupne drajvere. Na primer, ako program za ažuriranje drajvera kaže da postoji 5 ažuriranja upravljačkih programa kompatibilnih sa vašim sistemom, da li biste trebali da ih instalirate?

Odgovor je ne, ne morate da instalirate svako ažuriranje upravljačkog programa koje vam je predloženo. Samo u dva slučaja bi mogli da razmislite o instaliranju novog drajvera.

A, to je :

Ako hardver ne radi.

Ako želite nove funkcije.

Najbolje je da se držite ažuriranja upravljačkog programa samo ako uređaj trenutno ne radi. Ako ste instalirali štampač, ali vaš računar neće da komunicira sa njim, onda morate instalirati nove drajvere. Ali ako je štampač ranije radio dobro, a vi instalirate nove drajver samo zato što to želite, postoji šansa da više neće raditi.

Drugi razlog je, naravno, ako želite da izvučete maksimum iz uređaja, a jedini način da dobijete najnovije funkcije je da instalirate najnoviji drajver.

Šta ako preuzmem pogrešan drajver?

Ako greškom preuzmete pogrešan drajver i pokušate da ga instalirate na računar, instalacija neće uspeti. Međutim, moguće je instalirati drajver za uređaj koji ne postoji. Čak i ako to uradite, dobićete samo grešku o tome da uređaj nije otkriven ili ćete videti probleme sa nepostojećim uređajem. Instaliranje pogrešnog drajvera na računar koji radi ne bi doveo do prestanka rada. Međutim, uklanjanje radnog uređaja i instaliranje pogrešnih drajvera može izazvati problem na računaru.
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2012 - 2023 ROUTER WLAN ® gurabija75 & endezija. Sva prava zadržana.