Šta raditi kada računar neće da se pokrene?
Ako računar neće da se pokrene, postoje nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste pokušali da rešite problem.

 

Šta raditi kada racunar neće da se pokrene

 

Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći:

Proverite napajanje

Uverite se da je računar priključen na izvor napajanja.

Proverite da li je napojni kabl dobro priključen u struju i u računar.

Proverite da li je prekidač na napajanju (ako postoji) uključen.

Proverite monitor

Uverite se da je monitor priključen na izvor struje i da je uključen.

Proverite kablove koji povezuju monitor s grafičkom karticom ili matičnom pločom.

Restartujte računar

Pritisnite i držite dugme za paljenje/isključivanje dok se računar ne ugasi, a zatim ponovo pritisnite da biste ga upalili.

Proverite kablove

Proverite sve kablove koji povezuju računar s monitorom, tastaturom, mišem i napajanjem. Uverite se da su čvrsto priključeni.

Beep kodovi (ako postoje)

Ako vaša matična ploča ima zvučni signal (beep) pri paljenju, zabeležite broj i dužinu beepova. To može pružiti korisne informacije o problemu. Na primer, određeni beep kodovi mogu ukazivati na probleme s RAM-om ili grafičkom karticom.

Sigurni režim (Safe mode)

Safe Mode je delimično uspavan režim rada računara koji vam omogućava da pokrenete računar sa minimalnim setom datoteka i drajvera. To može biti korisno ako je problem sa drajverom ili softverom. Da biste pokrenuli računar u Safe Mode-u, pritisnite i zadržite na tastaturi F8 dok se računar pokreće. Ova komanda će vas odvesti u Safe Mode

Proverite hardver

Ako ste upoznati s unutrašnjim komponentama računara, otvorite kućište i proverite da li su svi delovi (RAM, grafička kartica, procesor, kablovi...) ispravno priključeni. Takođe, proverite da li ima vidljivih oštećenja na komponentama.

Proverite BIOS

Ako imate iskustva s BIOS-om, proverite postavke da biste se uverili da nisu došlo do nekih neispravnih promena koje mogu uticati na pokretanje sistema.

Koristite obnovu sistema

Ako možete pristupiti opcijama za obnovu sistema, pokušajte vratiti sistem na prethodnu tačku kada je radio ispravno.

Testirajte RAM memoriju

Ako imate više od jednog modula RAM-a, pokušajte ih testirati jedan po jedan modul kako biste utvrdili da li je možda neki od njih problematičan.

Proverite grafičku karticuAko koristite desktop računar s dodatnom grafičkom karticom, uverite se da je ona ispravno ubačena u slot.

Proverite da li su svi ventilatori u računaru u funkciji

Ako se ventilatori ne okreću, to može značiti da je računar pregrejan. Pregrejavanje može oštetiti računar, pa je važno da se ventilatori redovno čiste da ne bi zaribali.

Evo još nekoliko saveta koji mogu biti od pomoći

Ako je računar nov, možda je potrebno da ga ažurirate sa najnovijim drajverima i softverom.

Ako je računar star, možda je potrebno da zamenite neke komponente, kao što su RAM ili HDD.

Ako ste nedavno promenili neku komponentu na računaru, kao što je hardver ili softver, možda je to uzrok problema.

Ako ni jedan od ovih koraka ne reši problem, možda je potrebno da odnesete računar u servis, posebno ako niste sigurni u rad s unutrašnjim komponentama računara.

Nadamo se da će vam ove informacije biti od pomoći.

Kompjuter neće da se upali
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2012 - 2023 ROUTER WLAN ® gurabija75 & endezija. Sva prava zadržana.